Projectleider faunabeheer

Projectleider faunabeheer

Landschapsbeheer Groningen

Datum plaatsing: 19 februari 2019

24-32 uur per week Groningen

Uiterste reactiedatum: 17 maart 2019

Omschrijving

Landschapsbeheer Groningen verbindt mens en landschap. Mensen hebben het landschap gemaakt tot wat het is en zij bepalen hoe het landschap er in de toekomst uitziet. Als organisatie werkt Landschapsbeheer Groningen aan ontwikkeling en beheer van het landschap waarin ook aandacht is voor biodiversiteit. Dit doen ze samen met iedereen die het Groninger cultuurlandschap een warm hart toedraagt.

Samen met grondeigenaren, overheden, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers realiseert Landschapsbeheer Groningen projecten die ervoor zorgen dat het landschap aantrekkelijk, afwisselend en toegankelijk is en blijft.

Vele diersoorten vinden een leefmilieu in het Gronings cultuurlandschap. Landschapsbeheer Groningen levert een bijdrage aan een verantwoord faunabeheer door advisering, opstellen van faunabeheer-plannen, het uitvoeren van soortbeschermingsprojecten en het uitvoeren van quick scans in het kader van de Wet natuurbescherming. Ter versterking van de organisatie zijn ze op zoek naar een:

Projectleider faunabeheer (32 uur)

In deze functie krijg je het werkveld faunabeheer onder je hoede en bouw je dit in onze organisatie verder uit door onder andere projecten te initiëren. Je vervult tevens de functie van ambtelijk secretaris van de Stichting Faunabeheereenheid Groningen (FBE Groningen). De FBE Groningen is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, particuliere grondeigenaren, terreinbeherende organisaties en maatschappelijke organisaties. Het bestuur van de FBE wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De FBE Groningen heeft als doelstelling om op basis van een door de provincie goedgekeurd faunabeheerplan op planmatige wijze uitvoering te geven aan het beheer van inheemse beschermde diersoorten en het voorkomen van schade aan met name landbouwgewassen.

Als projectleider geef je in samenwerking met het bestuur van de FBE Groningen uitvoering aan het faunabeheerplan. Je speelt een centrale en verbindende rol tussen de verschillende belanghebbenden. Je levert ondersteuning op het gebied van faunabeheer, de wet- en regelgeving en je werkt op provinciaal niveau aan thema’s zoals invasieve soorten. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • adviseren, informeren en ondersteunen van het bestuur van de FBE Groningen;
 • voorbereiden en uitwerken van de bestuursvergaderingen van de FBE Groningen;
 • uitvoeren, adviseren en coördineren van aanpassingen in het faunabeheerplan op basis van tellingen, rapportages, monitoring, evaluaties en wet- en regelgeving;
 • het opstellen van quick scans in het kader van de Wet natuurbescherming;
 • adviseren van de organisatie vanuit je deskundigheid en specialisme;
 • het opstellen van projectvoorstellen waarbij geld, tijd en kwaliteit van het project zijn verwoord;
 • het aansturen van projecten, zowel inhoudelijk als procesmatig waarbij het projectteam functioneel is aangestuurd;
 • het onderhouden en ontwikkelen van een relevant netwerk in de provincie.

Profiel

 • je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding richting natuurbeheer of aanverwant;
 • je hebt aantoonbare ervaring met het behartigen van de verschillende belangen in de wereld van het faunabeheer;
 • je hebt kennis van wet- en regelgeving inzake faunabeheer en schadebestrijding;
 • je beschikt over aantoonbare affiniteit met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en bent bekend met ambtelijke en bestuurlijke netwerken;
 • je hebt ervaring in het opzetten en uitvoeren van projecten en aantoonbare coördinerende
  kwaliteiten;
 • je bent oplossingsgericht, een echte verbinder en communicatief sterk;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse taal (mondeling en schriftelijk).

Lanschapsbeheer Groningen biedt;

Een prettige werkomgeving met enthousiaste en gedreven collega’s waarin je wordt gestimuleerd om je eigen verantwoordelijkheden te nemen en kansen te creëren. Een dienstverband voor een jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring, loonschaal 7 conform de CAO Bos en Natuur, onderdeel De Landschappen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over de organisatie of de projecten raadpleeg dan onze website. Wil je meer weten over de vacature, neem dan contact op met Karin Sjoukes, teamleider projecten, telefoonnummer 050 534 51 99.

Solliciteren?

Enthousiast? Stuur dan voor 18 maart a.s. je motivatiebrief met cv naar Petra Alkema, teamleider HR & office, e-mail: p.alkema@landschapsbeheergroningen.nl.

Deel deze vacature in jouw netwerk