Senior mariene ecoloog

Senior mariene ecoloog

Vogelbescherming Nederland/ Natuurmonumenten

Datum plaatsing: 24 december 2018

32-40 uur per week

Uiterste reactiedatum: 14 januari 2019

Omschrijving

Vogelbescherming Nederland en Vereniging Natuurmonumenten komen graag in contact met een gedreven en ervaren mariene ecoloog die passie heeft voor vogels en natuurbescherming. De Nederlandse kust- en zeewateren zijn cruciaal om een gezond leefgebied te garanderen voor vogels waarvoor Nederland internationale  verantwoordelijkheid kent. Daarnaast dragen natuurgebieden bij aan maatschappelijke doelen als gezondheid, recreatie, economisch vestigingsklimaat, waterbeheer en waterveiligheid.

Wat ga je doen?

Als senior marine ecoloog zet jij je ecologische deskundigheid en strategische visie op politiek-bestuurlijke verhoudingen in voor een ecologisch duurzame bescherming van belangrijke natuurgebieden voor vogels in Nederland. Daarbij ligt jouw focus op de zoute kustwateren (Waddenzee en Zuid-Westelijke Delta) en Noordzee.

Vogelbescherming en Natuurmonumenten werken samen met andere terreinbeheerders, overheden, ondernemers en vrijwilligers om het leefgebied van vogels en de ecosystemen te vergroten, verbeteren en beschermen. Je werkt in een politiek-bestuurlijke context aan een beter beheer van en beleid in natuurgebieden, met een focus op thema’s als verduurzaming van visserij, natuurherstel en energietransitie.

Jouw uitdaging, taken en verantwoordelijkheden

 • Externe vertegenwoordiging: representeert de organisaties in overlegstructuren en bijeenkomsten. Onderhoudt contact met verschillende partijen (netwerken, kennis delen, samenwerkingsverbanden aangaan) en benut deze;
 • Advies en strategie: levert een bijdrage aan strategische vraagstukken en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven;
 • Inhoud: houdt relevante maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen bij en vertaalt deze op systematische wijze naar beschermings- en lobbyactiviteiten;
  Implementatie van projecten: vertaalt kennis en ontwikkelingen in concrete fondsaanvragen, projectplannen en activiteiten. Draagt zorg voor de uitvoering van het project, communiceert hier in- en extern over, onderhoudt contacten met betrokkenen en bewaakt de voortgang;
 • Zichtbaarheid: stimuleert dat het beschermingswerk zichtbaar is door intern en extern over resultaten te (laten) communiceren;
 • Bij Vogelbescherming geef je advies richting het Teamhoofd en het Management. Bij Natuurmonumenten werk je vanuit de afdeling Natuur en Landschap, maar gebeuren de werkzaamheden in het kader van de gebiedsprogramma’s Zuidwestelijke Delta en Wadden, in nauwe samenwerking met de beheereenheden en landelijke afdelingen.

 

Jouw kennis en ervaring

 • Je hebt academisch denk- en werkniveau;
 • Je bent deskundig op het gebied van vogels, mariene ecologie en (duurzame) visserij;
 • Je hebt inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen en je hebt een gedegen netwerk;
 • Je bent in staat de organisaties naar buiten toe te vertegenwoordigen;
 • Je beschikt over overtuigingskracht en hebt een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Nederlands en Engels.

 

Jouw sterke competenties

Plannen en organiseren, Netwerken, Oordeelsvorming, Mondelinge presentatie, Samenwerken, Stressbestendigheid, Initiatief, Zelfontwikkeling, Resultaatgerichtheid

Wat Vogelbescherming jou biedt

 • Functie voor 40 uur, 32 uur is bespreekbaar;
 • Een salaris vergelijkbaar met schaal 11 van salarisschalen van Vogelbescherming, minimaal € 3.012,72 euro en maximaal € 4.767,63 euro bruto per maand (bij 40-urige week);
 • Goede secundaire voorwaarden;
 • Personeelskorting op veel producten uit de winkel en webshop van Vogelbescherming;
 • Veel ruimte voor eigen inbreng om doelen te bereiken;
 • Gepassioneerde collega’s om mee samen te werken aan een beter leefbare wereld;
 • De functie is geplaatst bij Vogelbescherming en van daaruit word je voor de helft van de week gedetacheerd bij Natuurmonumenten.

 

Wil je meer weten?

Je kunt nadere informatie over de vacature opvragen bij Jonna van Ulzen, Senior Marine Ecoloog bij Vogelbescherming: 06 – 52 75 21 33 (na 7 januari) en bij diens afwezigheid bij Manon Tentij, hoofd afdeling Bescherming: 030-693 7799 (na 7 januari). Voor Natuurmonumenten kun je informatie opvragen bij Arjen Kok, provinciaal ambassadeur 06 – 30440982.

Heb je belangstelling voor deze functie dan kun je voor 14 januari 2019 jouw sollicitatiebrief met cv sturen naar: sollicitatie@vogelbescherming.nl. Graag vermelden in de subjectregel: ‘Vacature Senior Mariene Ecoloog.

De sollicitatiegesprekken betreffen 2 rondes, waarin zowel medewerkers van Vogelbescherming als Natuurmonumenten aanwezig zullen zijn. De gespreksdata voor de eerste ronde zijn:

 • 21 januari 2019 tussen 9.00 en 13.00
 • 23 januari 2019 tussen 9.00 en 12.00
Deel deze vacature in jouw netwerk