Hi, ik ben Jeroen. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-16125132

Hi, ik ben Harmen. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-16012663

Hi, ik ben Charlotte. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-20338832

Hi, ik ben Chava. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-16134099

Schakel ons in

Vacature - Boswachter Veenweiden

20 oktober 2020
Vacature: Boswachter Veenweiden
32 - 40 uur per week
Veenweiden

Functie-eisen

 • Je hebt een diploma MBO bos- en natuurbeheer niveau 3.
 • Het werken met speciale maaimachines en trekkers op kwetsbare terreinen gaat je goed
  af.
 • Je hebt ruime ervaring met het varen met (kleine en grote) boten in laagveengebieden.
 • Je vindt het leuk om mensen te informeren en te enthousiasmeren.
 • Je hebt meer dan gemiddelde interesse in de natuur van het laagveengebied.
 • Je hebt relevante ervaring met het beheer van veenweiden en als je het beheergebied goed
  kent, is dat een pré.
 • Je hebt goede sociale vaardigheden zoals tact, kunnen luisteren, empathie en aandacht.
 • Je hebt een proactieve en flexibele werkhouding en kunt omgaan met sterk wisselende
  situaties, waarbij je overzicht weet te houden en prioriteiten kunt stellen. Je komt met
  voorstellen wanneer een klus anders of beter kan.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent ondernemend en creatief.
 • Je hebt een rijbewijs BE en T en een Vaarbewijs 1 of bent bereid deze te halen.
 • Je bent flexibel inzetbaar; voor deze functie wordt soms buiten kantoortijden en in de
  weekenden een beroep op je gedaan.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisschaal 6 (conform BBRA 1984).
 • Salarisindicatie: minimaal 2.209,35 euro en maximaal 2.871,26 euro bruto per maand bij volledige werkweek.
 • Naast salaris ontvang je een IKB-budget (Individueel keuze budget), bestaande uit 16,37% van het maandsalaris (o.a. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering).
 • Fulltime functie (36 uur per week).
 • Dienstverband: het betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een verlenging voor onbepaalde tijd. Op deze arbeidsovereenkomst is een proeftijd van 1 maand van toepassing.
 • Standplaats: Westzaan.

OMSCHRIJVING
Staatsbosbeheer heeft een vacature voor een boswachter met specialisatie beheer voor de bijzondere veenmosrietlanden en weidevogelreservaten in het Noord-Hollandse veenweidegebied.

Als boswachter beheer ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van onze terreinen en de voorzieningen in die terreinen. Je steekt daarvoor ook zelf de handen uit de mouwen. Je signaleert wanneer onderhoud nodig is en voert alle voorkomende onderhouds- en beheerwerkzaamheden uit. Je onderhoudt niet alleen de trekkers, boten en andere machines, maar ook borden, gebouwen en recreatievoorzieningen. Je maait gras- en rietlanden met speciale trekkers en je vaart met vee.

Je bent aanspreekpunt in het veld voor pachters en bezoekers en voor organisaties die gebruik maken van het terrein of er werkzaamheden verrichten. Je levert een bijdrage aan de planning van werkzaamheden en begeleidt vrijwilligers, externe medewerkers en aannemers bij de uitvoering ervan. Je doet de voorbereiding voor uitbesteding van werk en voor de ingebruikneming en ingebruikgeving van terreinen. Af en toe verzorg je een (vaar)excursie. Het werken met vrijwilligers en de excursies vinden ook plaats in het weekend.

Vanuit je kennis en ervaring denk je mee over de ontwikkeling van de organisatie. Je levert input voor planvorming en signaleert en realiseert commerciële kansen en maatregelen voor verbetering van de bedrijfsvoering.

Er starten een aantal grote projecten in beheergebied Veenweiden. Twee voorbeelden daarvan zijn vernatting van veen in het kader van Amsterdam Wetlands en de Programmatische Aanpak Grote Wateren, waarbij onze binnen- en buitendijkse gebieden gekoppeld worden aan het Markermeer. Voor de nieuwe collega ligt de focus in de eerste jaren op het ondersteunen en vervangen van de collega`s die aan de slag gaan met deze projecten. Dit vraagt om een intensieve samenwerking met en afstemming binnen het team over beheermaatregelen, bestekken en pachters.

Sollicitatie

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jan van Assema, teamleider Veenweiden, T 06-51582817. De vacature staat ook op: https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/vacatures/vacatures/boswachter-veenweiden

Stuur je sollicitatie met cv vóór 23 september 2020 naar vacatures@staatsbosbeheer.nl onder vermelding van vacaturenummer 2020-53 en jouw achternaam in de onderwerpregel van je e-mail.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer zet zich in voor de kwaliteit van de leefomgeving voor mensen, planten en dieren, om die te beleven, beschermen en te benutten. We beheren ruim 273.000 ha natuur in Nederland en betrekken mensen bij natuur die hen raakt. Als grootste terreinbeherende organisatie van Nederland zijn we nauw betrokken bij allerlei zaken die in de belangstelling staan van publiek, ondernemers, politiek en bestuur. Lees meer over Staatsbosbeheer.

Beheergebied Veenweiden

In Noord-Holland heeft Staatsbosbeheer een beheerareaal van ca. 18.000 hectare, dat zich kenmerkt door een grote verscheidenheid aan beheertypen. Van dynamische duinen langs de Noordzeekust tot gevarieerde bossen langs de binnenduinrand, weidse polders met weidevogels en rietlanden, forten van de Stelling van Amsterdam, recreatiebossen bij de grote steden en landgoederen, rijk aan cultuurhistorie.

In beheergebied Veenweiden wisselen graslanden, waterpartijen en moeraselementen elkaar af. Het dagelijkse beheer wordt voor een deel door eigen medewerkers uitgevoerd, De nadruk ligt op de meest kwetsbare percelen zoals veenmosrietlanden. Daarbij maken we gebruik van speciaal aangepaste mechanisatie die veelal per boot wordt vervoerd. Daarnaast onderhouden we goede contacten met agrariërs, die een groot deel van het weidevogelbeheer voor Staatsbosbeheer uitvoeren, en met aannemers die een scala aan werkzaamheden doen. Verder zorgen we voor begeleiding van vrijwilligers en publiek, onder andere in de vorm van rondleidingen en vaartochten door het gebied.