Hi, ik ben Jeroen. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-16125132

Hi, ik ben Harmen. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-16012663

Hi, ik ben Charlotte. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-20338832

Hi, ik ben Chava. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-16134099

Schakel ons in

Altenburg & Wymenga

Voor Altenburg & Wymenga werken we met vier medewerkers jaarrond aan de ecologische begeleiding. Het ecologisch onderzoek- en adviesbureau is door de Friese woningcorporatie Accolade ingeschakeld. Accolade heeft veel woningen in beheer, waar verschillende verduurzamingswerkzaamheden op de planning staan. Daniela Simal vertelt alles over dit omvangrijke project.

 

De meeste complexen van Accolade worden onderhouden, gerenoveerd of geïsoleerd. Teia verzorgt hiervoor de ecologische begeleiding, daarbij gaat het voornamelijk om het ontheffingsproces. Per complex wordt er gekeken welke eventuele verstoringen de werkzaamheden veroorzaken voor de aanwezige soorten en hoe deze zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. We ondersteunen, adviseren, kijken naar mogelijkheden, stroomlijnen het proces en zijn regelmatig ter plekke aanwezig.

 

Op de foto: Jan Hoekstra van Hoekstra Hoogwerker & Transport aan het werk.

 

Hoe gaat de ecologische begeleiding in zijn werk?

Voor de werkzaamheden aan de complexen in Friese dorpen en steden (zoals Franeker, Heerenveen en Drachten) heeft Accolade een generieke ontheffing van de provincie ontvangen. Hierdoor dient er voor ieder complex een meldingsformulier ingevuld te worden (in plaats van een reguliere ontheffingstraject te ondergaan). Op dit formulier staat welke werkzaamheden uitgevoerd worden, de locatie, aanwezige soorten en hoe er met deze soorten omgegaan dient te worden. We ondersteunen en adviseren bij het invullen van de meldingsformulieren.

Het doel is dat de soorten zo min mogelijk gestoord worden. Aan de hand van de resultaten van ecologisch onderzoek kan een aanvraag ingediend worden. We controleren of de compensatiemaatregelen uitgevoerd zijn en begeleiden dit proces. We hebben veel contact met de aannemers en zorgen ervoor dat alles volgens de wet wordt uitgevoerd.

 

Wat maakt het complex?

Het is veel puzzelen, waarbij je met verschillende partijen contact hebt. Ieder met eigen belangen en verwachtingen, dat maakt het wel eens lastig. Gelukkig komen we er altijd wel uit. Met een stuk of honderd complexen is het een omvangrijke opdracht.

 

Wat maakt het werk leuk?

Het is divers werk, zo sta je op een hoogwerker en zo loop je mee met een bouwvakker. Je maakt het hele traject mee en kan veel voor de soorten betekenen. Het geeft een goed gevoel als je oplossingen weet te vinden en tot een werkwijze komt waar iedereen tevreden mee is. Natuurinclusief bouwen heeft een goede impact op de instandhouding van soorten. Hoe vaker dit bij de provincie als oplossing wordt voorgelegd, hoe meer standaard het kan worden. Zo willen we eraan werken dat natuur inclusief bouwen de norm wordt.

Wat kom je tegen?

Spouwmuur isolatie, vervangen van dakpannen of het plaatsen van zonnepanelen, zijn de vaakst voorkomende werkzaamheden. We gaan dan geregeld mee op pad om te kijken of alles goed verloopt. Dat vleermuizen en huismussen de gebouwen tijdelijk niet kunnen gebruiken, wanneer er werkzaamheden moeten plaatsvinden en dat er tijdelijke compensatie wordt opgehangen. We zorgen ervoor dat er geen voeg vergeten wordt, zodat er geen dieren in de holtes achterblijven (met alle gevolgen van dien). In het geval van vleermuizen doen we dat bijvoorbeeld door middel van Exclusion Flaps. Vleermuizen kunnen dan de verblijfplaats uit, maar niet meer in. Zodra de originele verblijfplaatsen weer beschikbaar en toegankelijk zijn, ruimen we de tijdelijke compensatie weer op.

Over een paar weken zijn we aanwezig bij schilderwerkzaamheden. We houden dan in de gaten dat er niet te dicht bij huismusnestjes geschilderd wordt. Als er lang onder de dakgoot geverfd wordt zorgt dit voor veel stress bij huismussen die daar direct boven aan het broeden zijn.

 

Hoe nu verder?

De onderzoeken die vorig jaar zijn uitgevoerd, zijn voor de werkzaamheden van dit jaar. Maar hier eindigt het niet. We gaan dit jaar door met de onderzoeken voor de complexen die volgend jaar worden aangepakt.

 

Ook ecologische begeleiding nodig?