Hi, ik ben Jeroen. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-16125132

Hi, ik ben Harmen. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-16012663

Hi, ik ben Charlotte. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-20338832

Hi, ik ben Chava. Stel gerust je vraag via een mail of bel mij op 06-16134099

Schakel ons in

Terugblik 2022

Het nieuwe jaar is begonnen en we wensen iedereen een gelukkig en gezond 2023!

09 januari 2023

Terugblik 2022

Vol nieuwe energie staan we klaar om aan het nieuwe jaar te beginnen, maar voordat we dat doen blikken we graag terug op een succesvol 2022. Een jaar waarin we als Teia.nl enorm gegroeid zijn.

 

2022 in vogelvlucht

Het is al weer even geleden, maar in april 2022 startte we met 53 nieuwe medewerkers aan de vleermuis inventarisaties. We waren in totaal met 97 vleermuisonderzoekers door het hele land te vinden. Een record aantal voor Teia! Daarnaast groeide het team van mensen dat jaarrond werkt van 8 naar 16.

Jaarrond zetten we ons in voor quickscans, ecologische begeleiding en verslaglegging, dit doen we voor verschillende ecologische adviesbureaus in Nederland. In 2022 werkten we zelfs met 4 man jaarrond aan effectenbeoordelingen van generieke ontheffingen!

Uitgevoerde onderzoeken:

  • In een groot deel van Amsterdam en andere onderzoekslocaties in Nederland, hebben we ecologische inspecties uitgevoerd.
  • In het kader van ANLb werden amfibieën en vissen gemonitord, in totaal 19 kilometer hokken.
  • Met 48 onderzoeksmomenten werd er langs de gehele Maas onderzoek gedaan naar de teunisbloempijlstaart.
  • We hebben 20 struikrovers uitgezet voor het onderzoek naar kleine marterachtigen.
  • Dit jaar hebben we voor het eerst gezocht naar het vliegend hert!
  • Er werd grootschalig onderzoek gedaan naar broedvogels, zoals uilen en roofvogels.
  • Op verschillende locaties onderzochten we ook egels.
  • We werkten met 4 man jaarrond aan effectenbeoordelingen van generieke ontheffingen.

Vleermuisonderzoek voorjaar

Van Friesland tot aan Limburg, in het voorjaar van 2022 hebben we met het vleermuisonderzoek 919 deelgebieden onderzocht. Dat komt neer op een totaal van 2.757 onderzoeksmomenten voor in totaal 20 verschillende opdrachtgevers. De meest bijzondere waarneming van dit seizoen was toch wel een kolonie van 20 watervleermuizen die we in een boom aantroffen!

 

Vleermuisonderzoek najaar

In het najaar waren we met 849 onderzoeksmomenten, in 283 deelgebieden door heel het land te vinden. Voor de opdrachtgevers zijn we op pad gegaan om de massawinter- en paarverblijven te inventariseren. Als kers op de taart vonden we meerdere massawinterverblijfplaatsen in Amsterdam. Dat bericht lees je hier.

Plannen voor 2023

We kunnen wel stellen dat we een mooi jaar achter de rug hebben. Dit jaar staat er wederom een veelzijdig jaar op ons te wachten.

Het vaste team wordt uitgebreid met vier junior ecologisch adviseurs, een projectleider en een communicatie medewerker. Dit jaar beginnen we met automatiseren, waarover binnenkort meer informatie. Maar er staat nog meer de planning: meer soortenmanagementplannen (SMP), ecologische begeleiding, marteronderzoeken, ecologische inspecties, effectiviteitsmonitoring van vleermuiskasten, mortaliteitsonderzoek windmolens etc. etc. En natuurlijk zetten we ons ook dit jaar weer volledig in, voor alle vleermuis-, gierzwaluw- en huismusonderzoeken!

 

 

Terugblik 2022 Teia.nl